Sales výrazy, které musíte jako obchodník 21. století znát 1/2

kaufman

A/B testování – šetří čas a náklady při rozhodování se, která varianta je lepší. Na základě dat je možné se rozhodnout, která varianta více vyhovuje vaší cílové skupině a má lepší vliv na konverzní schopnost webu. Finální výsledek není ovlivněn subjektivním názorem, ale je vybrán na základě statistických dat.

Account manager dokáže identifikovat obchodní příležitosti, pracuje na získávání nových zakázek a má schopnosti prodat navrhované řešení. Dokáže identifikovat klíčové potřeby zákazníka a nabídnout možná řešení. Součástí je udržování vztahů se zákazníky a jejich kompletní znalost. Account manager umí identifikovat nové potřeby svých zákazníků.

Akvizice – označuje také proces získávání zákazníka (návštěva prodejce, telefonní či písemné kontaktování potenciálního zákazníka). Získání nového zákazníka je v konkurenčním prostředí složité. Avšak tento úkol si lze usnadnit pomocí statistických a dataminingových metod. Při definici úlohy je zásadní charakter vztahu organizace k zákazníkům.

Aktivum – Majetek, jmění firmy.

Alokace nákladů – jedná se o přiřazování nákladů k určitým objektům (útvaru, výkonu).

Amortizace – snižování hodnoty opotřebením.

Ask – cena, za kterou je prodávající nebo market maker ochoten přijmout obchodovaný instrument, také známá jako nabídková cena; cena, za kterou lze uskutečnit Buy pokyn.

Bid – cena, za kterou je prodávající nebo market maker ochoten koupit obchodovaný instrument; cena, za kterou lze uskutečnit Sell pokyn.

Bilance – celkový finanční výsledek všech ukončených transakcí a operací doplnění/výběru peněžních prostředků z obchodního účtu.

Board – v ČR to bývá označení buď pro představenstvo, nebo pro vedení společnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Sales výrazy, které musíte jako obchodník 21. století znát

Brand – anglický termín pro obchodní značku. Toto se označení se používá v prostředí obchodu a marketingu, popisuje značku konkrétních výrobků (případně i služeb, organizace a jednotlivce). Nejde pouze o logo a značku, ale o to, jak zákazníci vnímají v rámci značky vyráběné produkty atp. Brand sales manager – obchodní manažer pro určitý druh výrobku […]

Subscribe US Now