TOP prodejní a obchodní dovednosti

kaufman

Základní prodejní dovednosti: Měkké a tvrdé

Obchodníci musí ovládat základní prodejní dovednosti. A nejen, že by měli ovládat jejich základní úroveň, měli by na nich neustále pracovat a učit novým věcem  v dnešním rychle se měnícím světě. Dnešní moderní a dynamický svět totiž vyžaduje přizpůsobování se novým technologiím a odvětvím. S tím je samozřejmě spojena rostoucí nabídka rekvalifikací a školení v oblasti obchodních dovedností.

Důležité jsou měkké i tvrdé dovednosti. Měkké dovednosti, známé jako interpersonální dovednosti, jsou spojeny se sociální a emoční inteligencí. Tvrdé dovednosti jsou naopak znalosti a dovednosti odborného rázu. Ty si lze osvojit a zlepšit pomocí vzdělání, patří mezi ně například jazykové nebo počítačové dovednosti, práce s technologiemi apod.

Základní prodejní dovednosti v bodech

Není pochyb o tom, že byste měli ovládat alespoň několik základních prodejních dovedností, respektive alespoň jejich základy. Pro obchodníky a obchodní vyjednávání jsou to především:

  • Umění konverzace, včetně aktivního naslouchání a řízení hovoru, přesvědčivé argumentace
  • Řešení konfliktů a vyjednávání, logické uzavírání
  • Výkonnost a osobní efektivita, včetně plánování a organizování, zvládání zátěže
  • Zdravé sebevědomí, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama, přijímání kritiky
  • Vytváření sociálních sítí, partnerství
  • Ovlivňování lidí, využívání emocí
  • Ochota riskovat, rozhodování v podmínkách nejistoty
  • Schopnost se adaptovat a přijímat změny, tvořivost a vynalézavost
  • Umění vést obchodní rozhovor

Ovládat alespoň základní úroveň některých z těchto dovedností se obchodnímu zástupci může hodit. A pokud na nich bude navíc i nadále pracovat, úspěchy se brzy dostaví. Pojďme si výše zmíněné schopnosti představit.

Umění konverzace

Pokud chcete prodat sebe, svou myšlenku nebo danou zakázku, měli byste ovládat umění konverzace. Tento pojem je ale širší, než by se na první pohled mohlo zdát a vám by automaticky měli vyvstávat na mysli také dovednosti jako aktivní naslouchání, aktivní řízení hovoru či přesvědčivé argumentace. Tyto schopnosti přidají vašemu charisma a úspěšnosti.

V první řadě je velmi důležité protějšek poslouchat a neskákat mu do řeči. Vyhněte se poučování a buďte struční. Mluvte k věci a zbytečně se neopakujte. Také není ostuda přiznat, že nevíte, o čem se mluví. Raději se zeptejte. Vaše konverzace pak nabere obrátky! To, co říká druhá strana, by vás mělo zajímat ze všeho nejvíce. Pokládejte otevřené otázky a telefon samozřejmě po celou dobu nechte v kapse.

Zkuste aktivně řídit celou konverzaci, její délku a srozumitelnost informací. Pokud budete mluvit stručně a vaše argumenty budou přesvědčivé a podložené, těžko budete v partnerovi hledat oponenta.

Aktivní naslouchání

Poslouchat, nebo ještě lépe aktivně naslouchat, je základní krok pro ovládání umění konverzace. Co takové aktivní naslouchání znamená a jak ho lze dosáhnout? V první řadě se jedná o základní součást manažerských dovedností, může se vám hodit ale i v okamžiku, kdy chcete vést konverzaci s obchodními partnery.

Buďte přítomní a dávejte pozor. Reagujte na to, co druhá strana říká a klaďte důraz na klíčové body jejího sdělení. Opět nepoučujte a vyhněte se souzení a kritizování druhých. Naopak je vyslechněte a zkuste pochopit jejich názory. Možná jste partnerovi jen špatně rozuměli, proto ho požádejte o vysvětlení. Na konci celé konverzace sumarizujte fakta, aby nedošlo k nepochopení postojů druhého člověka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

MLM marketing: Kdo se tímto systémem proslavil?

Co je MLM neboli síťový marketing? Tzv. MLM marketing je známý pod množstvím názvů. Možná jste o něm slyšeli jako o síťovém marketingu, víceúrovňovém marketingu nebo multi-level marketingu (MLM). MLM je tou nejrozšířenější formou odměňování distributorů v přímém prodeji. Tento styl prodeje je uskutečňován přímými prodejci, distributory, či poradci v místě a čase, které je příhodné pro obě strany. […]

Subscribe US Now