Bossing na pracovišti: skrytá a zákeřná šikana

kaufman

Co je mobbing a definice bossingu

Pro lepší orientaci v této problematice je potřebné se nejdříve obeznámit s pojmem mobbing, v českém prostředí označován také za “teror na pracovišti” nebo “psychoteror”. Mobbing je široký pojem označující nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti, nejčastěji útok skupiny proti jednotlivci. Typická je bohužel určitá podlost, skrytost a vychytralost tohoto jednání.

Existuje pravidlo, podle kterého jde oficiálně o oběť mobbingu tehdy, pokud je specifické chování, jakákoliv forma šikany na pracovišti, na obětech provozována opakovaně po dobu minimálně 6 měsíců.

Podkategorií, nebo spíše variantou šikany na pracovišti, je tzv. bossing. Ten se vyznačuje šikanováním podřízeného pracovníka a vypadá tak, že se nadřízený v práci snaží ponížit či poškodit podřízeného před jeho kolegy nebo mu znesnadňuje a znemožňuje plnění jeho pracovních úkolů. Alarmující je především to, že bossing se zpravidla vyvíjí a stupňuje.

Bossing a projevy

Šikana na pracovišti vám není cizí a je jedno, zda jste obchodník či účetní? Nebo se alespoň domníváte, že vás zaměstnavatel terorizuje? Jaké jsou projevy bossingu? Projekt Respekt nebolí označuje v jednom ze svých dokumentů za šikanu (BOSSING) následující:

 • přehnané kontrolování plnění povinností či docházky,
 • neschválení dovolené,
 • arogantní chování, slovní urážky, nedocenění práce či častá a neoprávněná kritika,
 • zesměšňování před kolegy,
 • zadávání příliš složitých úkolů (na které nemá podřízený kvalifikaci nebo jsou nesplnitelné),
 • zabraňování přístupu k informacím např. od nadřízených vede k neinformovanosti
 • nemožnost vyjádřit svůj názor, předložit své návrhy nebo šéf vydává práci podřízeného za svou,
 • sexuální obtěžování; vyhrožování výpovědí (ukončením služebního poměru),
 • různé naschvály (odebrání kancelářských potřeb),
 • přemíra přesčasů,
 • probírání drobných chybiček, které jsou u ostatních přehlíženy atd.

Už jste něco z toho zažili? Dělal si z vás nadřízený srandu, jen proto, že se mu údajně nelíbila vaše kravata? Zpozorněte! Proč se někteří dopouštějí bossingu, jaké mohou být důsledky šikany na pracovišti a jak se proti takovému jednání bránit?

Bossing na pracovišti a co k němu vede

Co k tomuto nemilému jednání může vést? Proč se vedoucí uchýlí k šikaně, která může mít nedozírné následky? Spouštěčem mohou být různé věci. Například závist ze strany kolegů týkající se pracovního zařazení, získání zakázky nebo výše mzdy, kterou zaměstnanec pobírá. Někteří ze šikanujících mohou dokonce trpět konkrétní psychickou poruchou, deprivací nebo jsou vystaveni velkému množství stresu.

Jen stěží hledáme odpověď na otázku, jak se uklidnit. Žijeme ve tvrdém konkurenčním prostředí a i přes nízkou míru nezaměstnanosti se bojíme o ztrátu svého pracovního místa. To může dle několika autorů být silným spouštěčem takového chování.

Bossing může vést až k sebevraždě

O mobbingu a bossingu se mluví čím dál více. Co k tomu autory knih a zaměstnavatele vede? Provozování šikany na pracovišti může mít nedozírné následky, které mohou vyústit v nebezpečné jednání pracovníků.

Šikanu je zpočátku v množství případu velmi těžké rozpoznat, zpočátku navíc vypadá velmi triviálně, někdy až komicky. Stresové okamžiky mohou přispívat ke vzniku psychosomatických symptomů, včetně sebepoškozování. Nejhorším možným scénářem, ne ovšem nepravděpodobným, je sebevražda. Šikanující osoba navíc umí mnohdy lidi přesvědčit, že trpí stihomamem. Šikanovaný má dojem, že si vše jen vsugeroval a pochybuje o sobě.

Bossing obrana

Jak se bránit? V první řadě je třeba si přiznat, že jste obětí mobbingu či bossingu na pracovišti. Promluvte si se svými blízkými. Uleví se vám a také vám nejspíše potvrdí, že stihomamem opravdu netrpíte. Některé společnosti mají dokonce tzv. institut firemního ombudsmana či schránku určenou pro anonymní vzkazy.

Jste odvážní a nechcete, aby si někdo další prožil to, co vy? Můžete se uchýlit k právním krokům. Buďte si ale předem vědomi, že ne vždy se můžete dočkat pomoci kolegů. Pokud je požadováno jejich svědectví, mohou být vystrašení, že přijdou o zaměstnání nebo je v budoucnu bude nadřízený také šikanovat. I když věříme, že zrovna vy okolo sebe máte lidi, kteří by se za vás postavili, na druhé nespoléhejte. A už vůbec nedoufejte, že osoba, která vás šikanovala, bude u soudu mluvit pravdu a přizná, že se mobbingu či bossingu opravdu dopouštěla.

Zvažte také změnu zaměstnání

Jestliže se uchýlíte k právním krokům, musíte počítat s časovou i finanční náročností vašeho počínání. To ani nemluvíme o stresu, který může plynout z toho, že se pracovník k takovému kroku odváží a přesto musí nadále docházet do zaměstnání. Nejste na to připraveni? Pak zvažte výpověď.

Krize na trhu práce vám bude hrát do karet, pokud se rozhodnete pro změnu zaměstnání. Máte skvělou pozici a nadprůměrný plat? Chcete v zaměstnání setrvat kvůli jinak skvělému kolektivu? Bylo by dobré si uvědomit, že zdraví máme jen jedno a následky šikany na pracovišti mohou být fatální. Mohou se projevit v osobním i profesním životě.

Věříme, že pokud zrovna vy vedete tým lidí, chcete jít příkladem a být pozitivním leaderem! Nikdy není pozdě na této dovednosti začít pracovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Jak si zvýšit sebevědomí a udělat úspěšný obchod?

Co je sebevědomí Sebevědomí je sociálně psychologický pojem, který popisuje postoj člověka k sobě samému. Sebevědomí má velký vliv na naší psychiku a dokonce ho považujeme za jeden ze základních předpokladů úspěšnosti člověka. Co to znamená? Prostě a jednoduše se zdravím sebevědomím lze dosáhnout nevídaných výsledků ve všech oblastech života a získat snadněji nové kontakty. Proč […]

Subscribe US Now